No. 220
Abaca
No. 230
Bamboo Shoot Skin
No. 248
Grasslands
No. 254
Nimbus
No. 256
Sandalspice
No. 258
Sandalreed
No. 1500
Sulawesi
No. 1501
Jakarta
No. 1502
Timora
No. 1503
Sumba
No. 1504
Lombok
No. 1506
Java
No. 1507
Sumatra
No. 1508
Sumbawa
No. 1606
Amur
No. 1758
Woodside
No. 1820
Rain
No. 1822
Marsh
No. 1838
Loam